tovar


OBCHODNÉ PODMIENKY
Obchodné podmienky

 

Cena tovaru

Na naše internetovej stránke je pri každom produkte  uvedená kúpna cena, platná v čase objednania tovaru. Je uvedená v Eurách vrátane DPH. K  cene tovaru budú pripočítané expedičné náklady  v zmysle  obchodných podmienok, uvedených v bode – cena prepravy.   Predávajúci si vyhradzuje právo na opravu ceny v prípade tlačovej chyby. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú, až keď bude celá pripísaná na bežný účet predávajúceho alebo uhradením dobierky.

 

Spôsob objednávania

Objednávku je možné urobiť cez objednávací formulár na našej stránke www.eshopherma.sk , kde je objednávateľ povinný vyplniť všetky povinné údaje. Objednávka je zároveň návrhom na kúpnu zmluvu a zmluva následne vznikne dodaním tovaru. Po obdŕžaní objednávky, vám obratom zašleme potvrdenie o prijatí objednávky. V prípade nejasností nás kontaktuje mailom, prípadne telefonicky.

 

Povinnosti predávajúceho

Predávajúci je povinný dodať:

-           druh a množstvo v kúpnej cene v zmysle platobných podmienok,

-           tovar  riadne zabalený, aby sa predišlo  jeho poškodeniu počas expedície.

 

Predávajúci nezodpovedá za:

-           oneskorené dodanie zavinené poštou , resp. kuriérom,

-           oneskorené dodanie tovaru  zavinené zle udanou adresou objednávateľa,

-          za poškodenie tovaru zavinené poštou , resp. kuriérom,

-           zlý výber tovaru objednávateľom / zlá veľkosť, farba/,

-           nedodanie tovaru z dôvodu nepredvídateľných prekážok.

 

Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

-objednaný tovar prevziať, skontrolovať a v prípade zistenia akejkoľvek chyby nám túto ihneď oznámiť,

- za tovar zaplatiť jeho kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok,

- v prípade, ak si objednávateľ neprevezme pri prvom doručení tovar a požiada o opätovné doručenie    tovaru, budú mu účtované náklady na expedíciu i prvého i opätovného doručenie tovaru.

 

Dodacie podmienky

Objednávky bude vybavené :

- v prípade, že je tovar na sklade - objednávku odošleme  do 48 hodín,

- v prípade, ak tovar nie je na sklade - objednávku odošleme  do 15 pracovných  dní. V prípade, ak nebude možné  niektorý druh tovaru dodať do 15 pracovných dní,  budeme objednávateľa informovať mailom, alebo telefonicky,

-objednávku môžete do 24 hodín stornovať, potom sa bude požadovať za záväznú.

 

 

Spôsob dodania

Spôsob dodania si môžete zvoliť pri objednávaní

1.         Poštou na dobierku.

2.         Osobným odberom u nás v kamennej predajni.

3.         Poštou a prevodom na účet.

 

Cena prepravy

1.Cenu za prepravu v rámci SR  prostredníctvom Pošty hradí odberateľ a to vo výške  3,80 Eur s Dph, ak sa jedná o dobierku. Ak bude tovar zaplatený predom na náš účet, poštovné bude vo výške 2,80 Eur s Dph. V prípade hodnoty balíka nad 89,- s Dph bude poštovné zdarma na území Slovenskej republiky.

2. Pri objednávke do zahraničia prepravné náklady vypočítame individuálne podľa hmotnosti, ceny balíka a štátu, do ktorého balík posielame. Objednávateľa o cene prepravy budeme mailom vopred  informovať.

 

Záručná doba

Na tovar výrobca poskytuje záručnú dobu 24 mesiacov. K reklamácií je nutné priložiť doklad o predaji, ktorý slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania tovaru od prepravcu objednávateľovi. Práva a povinnosti sú v zmysle Občianskeho zákonníka. Záruku možno uplatniť  na adrese  zásielkového obchodu, ktorú nájdete na www.herma.sk . Je nutné aby sa spotrebiteľ pri používaní riadil návodom a symbolmi na údržbu a ošetrovanie.

 

Vrátenie tovaru

Ak vám tovar z nejakého dôvodu nevyhovuje, môžete nám ho do 7 dní od prevzatia zásielky zaslať späť formou balíka, alebo doporučene ako listovú zásielku. Ak nám tovar zašlete naspäť formou dobierky, nebude prijatý.

V prípade, že nám tovar vrátite naspať, sumu  vám uhradíme prevodom na váš bankový účet. Tovar môžete vrátiť iba nepoužitý, nepoškodený a v pôvodnom obale. Reklamácie vybavujeme v zmysle reklamačného poriadku.

 

Reklamácie

Pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty alebo od kuriéra si hneď na mieste skontrolujte, či zásielka nie je poškodená. Ak zistíte poškodenie väčšieho rozsahu / roztrhaný obal/ doporučujeme zásielku neprebrať. Ak zásielku nepreberiete z dôvodu poškodenia obalu a o tovar máte záujem, informujte nás prosím, pošleme vám novú zásielku.

 

Reklamácia sa vzťahuje len na:

-preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené buď ihneď po prevzatí tovaru, alebo počas jeho používania.

Reklamácia sa nevzťahuje na :

-chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru, ktoré vznikli nesprávnym zaobchádzaním, nesprávnym ošetrovaním alebo nesprávnym používaním tovaru.

 

Po prevzatí tovaru si tento prezrite  zároveň s dokladom o predaji. Ak zistíte nejaké chyby, čo najskôr nám ich oznámte a to najneskôr do 3 dní od jeho prevzatia prostredníctvom e-mailu.

Ak zistíte výrobné chyby, tovar nám najskôr na vlastné náklady zašlete na našu adresu spolu s uvedením dôvodu reklamácie. K zásielke priložte prosím kópiu dokladu o predaji. Bez takéhoto dokladu vám reklamáciu neuznáme.

V závislosti od druhu reklamácie bude chyba na výrobku odstránená, pokiaľ by nebolo možné chybu odstrániť, máte právo na zníženie ceny, výmenu výrobku, resp. vrátenie peňazí. Následne Vám tovar bude zaslaný späť na Vašu adresu. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Tovar na reklamáciu nezasielajte formou dobierky, pretože táto zásielka nebude prijatá. Pošlite tovar buď formou balíka, alebo ako doporučený list.

Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu.  Táto doba je najviac 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania.  V prípade , že reklamácia bude neoprávnená, tovar bude vrátený spať kupujúcemu s príslušným stanoviskom. Predbežne vás  o výsledku budeme informovať mailom.

 

Ochrana osobných údajov

Za účelom vybavenia vašej objednávky si musíme uložiť v zákazníckej databáze vaše osobné údaje. Poskytnutie údajov je z vašej strany dobrovoľné. Vyplnením objednávacieho formulára dávate súhlas s použitím, spracovaním a uložením vašich osobných údajov pre interné účely. Kedykoľvek máte právo písomne tento súhlas odvolať.

 

Záverečné ustanovenia

Práva zákazníka vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších právnych predpisov zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Predávajúci ani kupujúci nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z týchto podmienok, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť a takáto strana má právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov.

 

Ďakujeme, že ste si naše obchodné podmienky prečítali.


NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV

NWRhZGRjY